Gebruik de Time Timer® om:

  • Efficiënt gebruik van tijd te bevorderen
  • Het begrip tijd te leren
  • Aan te moedigen tot zelfstandigheid
  • Tijd beter te leren beheren
  • Verstreken tijd te zuien in een geluidsgevoelige omgeveing

Gebruik de Time Timer op school, thuis, op het werk, bij speciale behoeftes en tijdens het sporten.

Time Timer animatie School Time Timer animatie HomeTime Timer animatie Sport           Time Timer animatie Werk     Time Timer animatie Special Behoeftes